5 η Συνεδρίαση Π.Σ. έτους 2022 – Απόφαση 16/2022 (ΑΔΑ: 6Ν467Λ7-ΝΣΥ)

Πεδίο Τιμή
Ημερομηνία καταχώρησης 2022-06-28 12:52
Έτος 2022
Τύπος αρχείου PDF
Mime type application/pdf
Μέγεθος 465.2 KB
SHA1 HASH 186599c3d44ea5681e32bb557ba11c917401216b
O browser δεν υποστηρίζει pdf viewεr. Κατεβάστε το έγγραφο από εδώ: Download PDF