1 η Συνεδρίαση Π.Σ. έτους 2021 - Απόφαση 1/2021 (ΑΔΑ: Ψ5ΒΤ7Λ7-957)

Πεδίο Τιμή
Ημερομηνία καταχώρησης 2022-06-28 12:49
Έτος 2021
Τύπος αρχείου PDF
Mime type application/pdf
Μέγεθος 1.2 MB
SHA1 HASH aa80995717ef60f49b215e371406169c8642ade0
O browser δεν υποστηρίζει pdf viewεr. Κατεβάστε το έγγραφο από εδώ: Download PDF