Άδειες εργασίας αλλοδαπών έως και το έτος 2021.

Το αρχείο περιλαμβάνει τα στοιχεία του μητρώου αδειών εργασίας αλλοδαπών που τηρείται στο Τμήμα Επαγγέλματος & Εργασίας της 
Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών.

Πεδίο Τιμή
Ημερομηνία καταχώρησης 2022-06-27 12:52
Έτος 2021
Τύπος αρχείου XLS
Mime type application/vnd.ms-excel
Μέγεθος 40.5 KB
SHA1 HASH 8be1df1443e8892da17f8e7fb116edbdf8479445
No preview