Άδειες συνεργείων συντήρησης ανελκυστήρων έως και το έτος 2021.

Το αρχείο περιλαμβάνει τα στοιχεία του μητρώου συνεργείων συντήρησης ανελκυστήρων που τηρείται στο Τμήμα Επαγγέλματος & Εργασίας της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών.

Πεδίο Τιμή
Ημερομηνία καταχώρησης 2022-06-27 12:41
Έτος 2021
Τύπος αρχείου XLS
Mime type application/vnd.ms-excel
Μέγεθος 730.5 KB
SHA1 HASH c48a7037f3247780e4298ab8b4137ec4e014861c
No preview