Άδειες συνεργείων συντήρησης ανελκυστήρων έως και το έτος 2020.

Το αρχείο περιλαμβάνει τα στοιχεία του μητρώου συνεργείων συντήρησης ανελκυστήρων που τηρείται στο Τμήμα Επαγγέλματος & Εργασίας της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών.

Πεδίο Τιμή
Ημερομηνία καταχώρησης 2022-06-27 12:41
Έτος 2020
Τύπος αρχείου XLS
Mime type application/vnd.ms-excel
Μέγεθος 690.5 KB
SHA1 HASH 0bffa4cc7708760d07c5acb46c24906b4f8d28b0
No preview