Sidebar

Απόφαση για τα ανοιχτά δεδομένα έτους 2018

Οικ.205549/18.10.2018 (ΑΔΑ: ΨΤΩ27Λ7-Β9Ξ)

Σύμφωνα με:

  • Τις διατάξεις του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237 Α΄) «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις» και
  • Τον κανονισμό (EE) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)

εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. Οικ.205549/18.10.2018 (ΑΔΑ: ΨΤΩ27Λ7-Β9Ξ) Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα: «Επικαιροποίηση της Απόφασης σχετικά με την ανοιχτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων της Περιφέρειας Αττικής».

Στην απόφαση περιγράφονται τα εξής:

α) τα σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που κατέχει η Περιφέρεια Αττικής,

β) τα σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που θα διατεθούν σε ανοικτό και μηχαναγνώσιμο μορφότυπο, εφαρμόζοντας την αρχή της ανοικτής διάθεσης της δημόσιας πληροφορίας,

γ) τα σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που θα διατεθούν με επιβολή όρων μέσω αδειοδότησης ή τελών, σύμφωνα με τα άρθρα 7 έως 9 του N. 4305/14,

Αντίγραφα των φυσικών αρχείων, που διατίθενται για περαιτέρω χρήση και αξιοποίηση, λαμβάνονται κατόπιν υποβολής γραπτής αιτήσεως και η σχετική δαπάνη αναπαραγωγής βαρύνει τον αιτούντα,

δ) τα σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που υπόκεινται στους περιορισμούς που τίθενται στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του N. 4305/14 και δεν διατίθενται για περαιτέρω αξιοποίηση και χρήση.