Προσωρινοί χώροι καταφυγής πληγέντων από καταστροφική πλημμύρα

Ετησίως ή όποτε επικαιροποιείται το Σχέδιο.

Πεδίο Τιμή
Ημερομηνία καταχώρησης 2022-06-24 12:21
Έτος 2021
Τύπος αρχείου XLSX
Mime type application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Μέγεθος 54.9 KB
SHA1 HASH 4224770b37c08d3fc7279d14f8d8fe5f0fcb77c1
No preview