ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Δημοσιευμένες Υπηρεσίες στον Οδηγό του Πολίτη από το 2017 έως αρχές του 2022

Πεδίο Τιμή
Ημερομηνία καταχώρησης 2022-05-24 13:16
Έτος 2021
Τύπος αρχείου XLSX
Mime type application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Μέγεθος 42.1 KB
SHA1 HASH e231316d9e309f6b9d7022da3ee9773e712dc57f
No preview