Στατιστικά στοιχεία συνόλων δεδομένων ανά Γενική Διεύθυνση

Πεδίο Τιμή
Ημερομηνία καταχώρησης 2023-03-24 13:22
Έτος 2022
Τύπος αρχείου XLSX
Mime type application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Μέγεθος 27.2 KB
SHA1 HASH 0cba5c1b6ea434dbb6be874772ab95e9dca67819
No preview