Πράξεις Εφαρμογής 2020

Έκδοση Απόφασης Κύρωσης Πράξης Εφαρμογής Πολεοδομικής Μελέτης.

Πεδίο Τιμή
Ημερομηνία καταχώρησης 2022-06-30 13:06
Έτος 2020
URL https://tinyurl.com/bdfc5kjs