Εξαίρεση από Κατεδάφιση Αυθαίρετων Κατασκευών 2021

Έκδοση Απόφασης Εξαίρεσης από Κατεδάφιση Αυθαίρετου Κτίσματος με τις Διατάξεις του Άρθρου 16 του Ν. 1337/83.

Πεδίο Τιμή
Ημερομηνία καταχώρησης 2022-07-01 09:54
Έτος 2021
URL https://tinyurl.com/3zbz9zjd