Εξαίρεση από Κατεδάφιση Αυθαίρετων Κατασκευών

Έκδοση Απόφασης Εξαίρεσης από Κατεδάφιση Αυθαίρετου Κτίσματος με τις Διατάξεις του Άρθρου 16 του Ν. 1337/83.

Πεδίο Τιμή
Ημερομηνία καταχώρησης 2022-07-01 09:52
Έτος 2021
Τύπος αρχείου DOC
Mime type application/msword
Μέγεθος 33.5 KB
SHA1 HASH 3ae30a85db37602498c7bb6d47cded4aef25c563
No preview