Αλιευτικά Σκάφη Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς

Μητρώο Επαγγελματικών Αλιευτικών Σκαφών Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς

Πεδίο Τιμή
Ημερομηνία καταχώρησης 2022-07-11 09:52
Έτος 2021
Τύπος αρχείου XLS
Mime type application/vnd.ms-excel
Μέγεθος 34 KB
SHA1 HASH 12081a885b9aa00511931714929dd16d0aa33810
No preview