Αλιευτικά Σκάφη Περιφερειακής Ενότητας Αθηνών

Μητρώο Επαγγελματικών Αλιευτικών Σκαφών Περιφερειακής Ενότητας Αθηνών

Πεδίο Τιμή
Ημερομηνία καταχώρησης 2022-07-11 09:22
Έτος 2021
Τύπος αρχείου XLS
Mime type application/vnd.ms-excel
Μέγεθος 39 KB
SHA1 HASH 4f29843d2ace4b785b6b19a7e34673a69baf9d67
No preview