Αποφάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου για τις Εκθέσεις του Αγροδιατροφικού Τομέα

Περιγραφή των εκθέσεων που προγραμματίζονται για το έτος 2021 και τον προϋπολογισμό των δράσεων

Πεδίο Τιμή
Ημερομηνία καταχώρησης 2022-06-29 11:52
Έτος 2021
Τύπος αρχείου XLS
Mime type application/vnd.ms-excel
Μέγεθος 25 KB
SHA1 HASH b050e85b47d151679fb266a09d8eb884e3b62bf5
No preview