Σύνολα αυτοψιών λαϊκών αγορών έτους 2021

Αυτοψίες σε δρόμους λειτουργίας λαϊκών αγορών δικαιοδοσίας της Διεύθυνσης Λαϊκών Αγορών έτους 2021

Πεδίο Τιμή
Ημερομηνία καταχώρησης 2022-07-07 10:27
Έτος 2021
Τύπος αρχείου XLS
Mime type application/vnd.ms-excel
Μέγεθος 35 KB
SHA1 HASH 07b71ee2f9c894ba965c18120fb24e3db219d474
No preview