Σύνολα αυτοψιών λαϊκών αγορών έτους 2020

Αυτοψίες σε δρόμους λειτουργίας λαϊκών αγορών δικαιοδοσίας της Διεύθυνσης Λαϊκών Αγορών έτους 2020

Πεδίο Τιμή
Ημερομηνία καταχώρησης 2022-07-07 10:27
Έτος 2020
Τύπος αρχείου XLS
Mime type application/vnd.ms-excel
Μέγεθος 35 KB
SHA1 HASH 1663ca63d5bdb37d7b590f4adf7dd4ebd3d3dafd
No preview