ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Αρχείο με τις μεταποιητικές και συναφείς δραστηριότητες αρμοδιότητας

Πεδίο Τιμή
Ημερομηνία καταχώρησης 2022-07-22 10:51
Έτος 2021
Τύπος αρχείου XLSX
Mime type application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Μέγεθος 475.4 KB
SHA1 HASH bfdd42897b13f32fe23186fa7e5038ee9528dc5c
No preview