Πράξεις Εφαρμογής 2021

Έκδοση Απόφασης Κύρωσης Πράξης Εφαρμογής Πολεοδομικής Μελέτης.

Πεδίο Τιμή
Ημερομηνία καταχώρησης 2022-07-01 10:12
Έτος 2021
URL https://tinyurl.com/2p9c3b9c