Εξαίρεση από Κατεδάφιση Αυθαίρετων Κατασκευών 2020

Έκδοση Απόφασης Εξαίρεσης από Κατεδάφιση Αυθαίρετου Κτίσματος με τις Διατάξεις του Άρθρου 16 του Ν. 1337/83.

Πεδίο Τιμή
Ημερομηνία καταχώρησης 2022-06-30 12:53
Έτος 2020
URL https://tinyurl.com/2s4cs5ar