Εξαίρεση από Κατεδάφιση Αυθαίρετων Κατασκευών

Έκδοση Απόφασης Εξαίρεσης από Κατεδάφιση Αυθαίρετου Κτίσματος με τις Διατάξεις του Άρθρου 16 του Ν. 1337/83.

Πεδίο Τιμή
Ημερομηνία καταχώρησης 2022-06-30 12:51
Έτος 2020
Τύπος αρχείου DOC
Mime type application/msword
Μέγεθος 33.5 KB
SHA1 HASH 1e5bbc6a1857459db3d8776dbf34d131ed2573aa
No preview