Υδατοκαλλιέργειες Περιφερειακής Ενότητας Νήσων

Μητρώο Μονάδων Υδατοκαλλιέργειας Περιφερειακής Ενότητας Νήσων

Πεδίο Τιμή
Ημερομηνία καταχώρησης 2023-04-10 12:41
Έτος 2022
Τύπος αρχείου XLS
Mime type application/vnd.ms-excel
Μέγεθος 29.5 KB
SHA1 HASH 8a6dc32fbcdd38ef6ff708458b2b3f1fbc8ab5ca
No preview