Υδατοκαλλιέργειες Περιφερειακής Ενότητας Νήσων

Μητρώο Μονάδων Υδατοκαλλιέργειας Περιφερειακής Ενότητας Νήσων

Πεδίο Τιμή
Ημερομηνία καταχώρησης 2022-07-11 10:56
Έτος 2021
Τύπος αρχείου XLS
Mime type application/vnd.ms-excel
Μέγεθος 24 KB
SHA1 HASH 4d6f5d565cbca209f80f426e2a9fe27f66e51bd6
No preview