Αλιευτικά Σκάφη Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς

Μητρώο Επαγγελματικών Αλιευτικών Σκαφών Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς

Πεδίο Τιμή
Ημερομηνία καταχώρησης 2023-04-10 12:08
Έτος 2022
Τύπος αρχείου XLS
Mime type application/vnd.ms-excel
Μέγεθος 33.5 KB
SHA1 HASH d3c63b677ab8ed153ad31228bd1f41e098e25909
No preview