Αλιευτικά Σκάφη Περιφερειακής Ενότητας Αθηνών

Μητρώο Επαγγελματικών Αλιευτικών Σκαφών Περιφερειακής Ενότητας Αθηνών

Πεδίο Τιμή
Ημερομηνία καταχώρησης 2023-04-10 11:55
Έτος 2022
Τύπος αρχείου XLS
Mime type application/vnd.ms-excel
Μέγεθος 39 KB
SHA1 HASH dc63123fcba4e4215df047a33cb0e45a130bd55a
No preview