Αποφάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου για τις Εκθέσεις του Αγροδιατροφικού Τομέα

Περιγραφή των εκθέσεων που προγραμματίζονται για το έτος 2020 και τον προϋπολογισμό των δράσεων

Πεδίο Τιμή
Ημερομηνία καταχώρησης 2022-06-29 11:47
Έτος 2020
Τύπος αρχείου XLS
Mime type application/vnd.ms-excel
Μέγεθος 25 KB
SHA1 HASH 0ba31c44953122b0bf5e9877b415ee827ad70caf
No preview