Φίλτρα
 • Θέματα:

 • Εργασία & Επαγγέλματα

Βρέθηκαν 43 εγγραφές

 • Άδειες Εργασίας Αλλοδαπών

  Περιλαμβάνονται τα στοιχεία του μητρώου άδειας εργασίας αλλοδαπών που τηρείται στο Τμήμα Επαγγέλματος & Εργασίας της  Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών.

 • Άδειες Συνεργείων Συντήρησης Ανελκυστήρων

  Περιλαμβάνονται τα στοιχεία του μητρώου των συνεργείων συντήρησης ανελκυστήρων που τηρούνται στο Τμήμα Επαγγέλματος & Εργασίας της  Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών.

 • Άδειες Τεχνικών Επαγγελμάτων

  Περιλαμβάνονται τα στοιχεία του μητρώου επαγγελματικών αδειών που τηρείται στο Τμήμα Επαγγέλματος & Εργασίας της  Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών.

Σελίδα: από 5