Sidebar

Απόφαση για τα ανοιχτά δεδομένα έτους 2016

Οικ.40879/01.03.2016 (ΑΔΑ: 6ΑΠΧ7Λ7-Ζ2Ο)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237 Α΄) «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις» εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. Οικ.40879/01.03.2016 (ΑΔΑ: 6ΑΠΧ7Λ7-Ζ2Ο) Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα: «Απόφαση σχετικά με την ανοιχτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων της Περιφέρειας Αττικής».

Στην απόφαση περιγράφονται τα εξής:

α) τα σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που κατέχει η Περιφέρεια Αττικής,

β) τα σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που θα διατεθούν σε ανοικτό και μηχαναγνώσιμο μορφότυπο, εφαρμόζοντας την αρχή της ανοικτής διάθεσης της δημόσιας πληροφορίας,

γ) τα σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που θα διατεθούν με επιβολή όρων μέσω αδειοδότησης ή τελών, σύμφωνα με τα άρθρα 7 έως 9 του N. 4305/14,

Αντίγραφα των φυσικών αρχείων, που διατίθενται για περαιτέρω χρήση και αξιοποίηση, λαμβάνονται κατόπιν υποβολής γραπτής αιτήσεως και η σχετική δαπάνη αναπαραγωγής βαρύνει τον αιτούντα,

δ) τα σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που υπόκεινται στους περιορισμούς που τίθενται στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του N. 4305/14 και δεν διατίθενται για περαιτέρω αξιοποίηση και χρήση.